Alle hold

Vi  tilbyder undervisning tirsdage og torsdage primært i tidsrummet 10.00-11.50 og 12.15-14.05. Når vi samler holdene på disse to ugedage er det for at få skabt et socialt fællesskab på tværs af holdene.

På vores aftenskole er der ikke mødepligt. Det er dig, der tilmelder dig og du bestemmer derfor selv over din kursusaktivitet. Man betaler for en sæson af gangen og kan ikke få refunderet holdbetaling, hvis man melder fra efter opstart. Man kan altid få delt sin betaling op i mindre rater.